Werken met clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn komt altijd ongelegen, maar extra vervelend wordt het als de aanvallen opkomen tijdens je werk. Het valt ook vaak voor dat je door een slechte periode helemaal niet kan gaan werken. In deze blogpost wil ik het hebben over deze problemen en hoe je bij de Vlaamse Overheid eventueel een oplossing voor je situatie kan zoeken.

Ziekteverzuim

Van clusterhoofdpijn weten we dat slechte periodes komen en gaan. Voor episodische clusterhoofdpijn worden periodes van x aantal weken met aanvallen afgewisseld door soms maanden aan een stuk remissie waar totaal geen aanvallen in voorkomen. Maar ook bij chronische clusterhoofdpijn is er een patroon van periodes met opvallend meer aanvallen tegenover periodes met relatief weinig aanvallen. Ikzelf ben een bediende, dat wil zeggen dat wanneer ik ziek ben en niet kan werken, de eerste 30 dagen mijn werkgever mijn volledige loon moet verder betalen. Ben je langer ziek dan krijg je een uitkering van de mutualiteit wegens arbeidsongeschiktheid. Nu is het vaak zo dat ik 3 à 4 weken werkonbekwaam ben en dus telkens ik niet kan werken door clusterhoofdpijn, mijn werkgever toch mijn loon moet betalen. Dit brengt een groot rendementsverlies met zich mee en kan zorgen voor schuldgevoelens bij patiënten in deze situatie terwijl die al te kampen hebben met de ziekte op zich en alles wat daaruit volgt. Bij clusterhoofdpijn kan je niet, zoals bij een gebroken been, zeggen: ik zit 3 maanden thuis en dan ben ik weer klaar om te werken. Nee, zeker bij chronische clusterhoofdpijn is het inschatten of de slechte periode voorbij is of niet. Indien wel kan je weer aan de slag voor een tijd, indien niet kan je maar aan de slag voor een ‘tijdje’. Als echter dat ‘tijdje’ langer is dan 14 dagen, dan moet de werkgever wéér 30 dagen loon betalen als het beest zich weer aanmeldt! Hierdoor gebeurt het vaak dat mensen met clusterhoofdpijn hun werk niet kunnen houden, en bovendien ook moeilijk een nieuwe job vinden.

Vlaamse ondersteuningspremie

Er is echter een mogelijke oplossing om het rendementsverlies door afwezigheid op het werkt gedeeltelijk op te vangen. Dit kan mensen met een chronische ziekte als clusterhoofdpijn, die vaak relatief korte periodes werkonbekwaam zijn, helpen om een job te houden of er één te vinden. De Vlaamse Overheid heeft namelijk een premie voor werkgevers die een rendementsverlies hebben door chronisch zieke werknemers. Het gaat hier om de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Deze kadert in een aantal arbeidsondersteunende maatregelen die de Vlaamse Overheid voorziet om mensen met beperkingen of chronische aandoeningen aan het werk te krijgen en te houden. Dit kan zijn door de werkgever een premie te geven om de werkplaats aan te passen voor mensen in een rolstoel tot effectief een deel van het loon van een chronisch zieke werknemer terug te betalen omdat die vaak afwezig is. Dit laatste is waar de VOP om draait.
Klik hier voor meer info over deze premie en hoe je hem aanvraagt.

Succesvol aangevraagd

Ikzelf heb 2x een aanvraag gedaan voor de premie. Vorig jaar in maart heb ik de eerste aanvraag verstuurd, maar kreeg als antwoord in mei dat mijn aandoening niet rechtstreeks in aanmerking kwam voor de premie en dat ik, als ik dat wenste, kon meewerken aan een verder onderzoek om te kijken of ik alsnog in aanmerking kon komen. Daar ben ik destijds niet op ingegaan omdat ik door een te zware periode met zeer veel aanvallen ging. De tweede poging heb ik op aanraden van mijn neuroloog gedaan in december van vorig jaar, nadat clusterhoofdpijn meer aandacht gekregen had in de pers. Een paar weken geleden heb ik een positief antwoord gekregen op de aanvraag, waarop mijn werkgever de premie heeft kunnen aanvragen. Het moment dat ik het antwoord kreeg maakte mij zeer gelukkig, het voelde toch wel als een zware last die van mijn schouders viel. Dit maakt het toch iets makkelijker om te kunnen blijven werken met clusterhoofdpijn.

Zit je in een situatie zoals de mijne waarbij je vaak relatief korte periodes afwezig bent (al dan niet door clusterhoofdpijn), dan raad ik je aan om de VOP aan te vragen. Ook als je momenteel geen werk hebt kan je een aanvraag doen.